Tarinani

Ennen opettajan tehtäviä olen toiminut perhetyöntekijänä ja juureni lähtevät kehitysvammatyöstä vuodelta 1989. Olen ollut niin osastotyössä kuin psykiatrisessa hoitolaitoksissa hoitajana. Tämä on antanut itselleni valtavan pääoman perheiden ja lasten elämään.

Omien lasten varttuessa lähdin opiskelemaan ja valmistuin sosionomiksi (2005) pääaineenani sosiokulttuurinen kasvatus. Vuonna 2007 suoritin erilliset erityisopettaja opinnot Jyväskylän yliopistossa. Suuntautumisenani oli kehitysvammaisten opetus. Opiskeluinto vei minut mukanani ja jatkoin opintoja Jyväskylän yliopistossa. Olen suorittanut kasvatustieteen maisterin opinnot (2010) pääaineenani erityispedagogiikka. Valmistumisen jälkeen vuodesta 2007 olen toiminut ensin kehitysvammaisten opetuksessa ja sen jälkeen laaja-alaisena erityisopettajana perusopetuksessa sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus opettajana.

Työvuosien karttuessa laaja-alaisena erityisopettajana ja suomi toisena kielenä ja kirjallisuuden -opettajana huomasin usein pohtivani ammatillista kehittymistäni. Jatkuvien muutospaineiden alla työskenteleminen sekä moninaisten oppilasryhmien opettaminen täyttivät työpäiväni. Oman arkityöni kehittäminen hautautui lisääntyvän työmäärän alle. Käydyt keskustelut opettajakollegoiden kanssa S2-opetuksesta ja arvioinnin perusteluista herättivät minut usein pohtimaan yhteisten suuntaviivojen määrittämisen tärkeydestä. Ajattelin, että moni asia helpottuisi, jos meillä olisi sama jaettu ymmärrys liittyen S2-opetukseen ja sen sisältöihin ja arviointiin perusteluineen. Pohjimmiltani halusin ennen kaikkea etsiä uusia ratkaisuja sekä työskentelymalleja tukemaan oppilaiden oppimista ja kielellistä kehitystä.

Oma tutkimusaiheeni kumpuaakin osana henkilökohtaisesta kasvuprosessistani niin suomi toisena kielenä opettajana kuin erityisopettajana ja halustani kehittää käytännön työtä. Väitöskirjatutkimukseni virallinen tarkastustilaisuus oli kesällä 2022 ja aiheena oli suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän arviointi opettajien käsityksissä.

Tutkimukseeni voit tutusta täältä:

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2449-0

Työura

Opetusurani olen aloittanut kehitysvammaisten opetuksessa ja tehnyt laajasti yhteistyötä erityisen tuen oppilaiden kanssa. Vuodesta 2007 olen ollut laaja-alaisena erityisopettajana perusopetuksessa sekä lyhyen aikaa toisella asteella.

Minulla on pitkä kokemus psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten kanssa toimimisesta. Ennen opettajan tehtäviäni toimin perhetyöntekijänä Pirkanmaalla ja tätä kautta olen ollut näköalapaikalla perheiden arkeen ja eri tukimuotojen merkityksellisyyteen. Työurani on alkanut kehitysvammatyöstä vuonna 1989.

Ennen väitöstä 2021 siirryin yliopisto-opettajaksi luokanopettajakoulutukseen sekä erityisopettajakoulutukseen. Tällä hetkellä toimin perusopetuksessa laaja-alaisena erityisopettajana sekä luennoin erityisesti Suomi toisena kielenä oppimisen ja arvioinnin aihealueista sekä erityispedagogisista kysymyksistä. Lisäksi olen ainedidaktisen (Suomen kieli ja kirjallisuus) tutkimusryhmän jäsen toimien tutkijana Tampereen yliopistossa.