Koulutukset:

Jos tarvitset suomi toisena kielenä oppimisen, sen arvioinnin tai kielitietoisen opetuksen asiantuntijaa kouluttajaksi, luennoijaksi, työpajatyöskentelyn vetäjäksi tai konsultoimaan näiden aihealueiden kysymyksissä, ota minuun rohkeasti yhteyttä. Lisäksi konsultoin eri erityispedagogisissa aihealueissa. Koulutukseen kuuluu aina koulutusteeman suunnittelu yhdessä tilaajan toimintaympäristöön sopivaksi.

Esimerkkejä koulutus – ja luennointiteemoista:

2023 We will do it -yhteisö vahvemmaksi koulutuskokonaisuuden kouluttaja, OPH-hanke

2023 Kansallinen arviointiosaaminen kehittämisverkosto (Kaaro) - Lukion S2-opettajien arviointiosaaminen

2023 Webinaari Tampereen seudun S2-yhdistys ry, S2-arviointi

2023 Webinaari (14.3) Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry, Alustus ja keskustelu "S2 -uhka vai mahdollisuus"

2022 Kasvatustieteen päivä 2022 Oulu, Koulun kehittämisen sekä Laaja-alainen osaaminen – oppijana kehittymistä vai talouskasvun tavoittelua teemaryhmät.

2022 Seinäjoen Lyseo, valmistava opetus -koulutus

11/2022 Arviointikulttuurin rakentuminen S2-opettajien puheessa, Kasvatustieteenpäivät Oulu

6/2022 S2-oppimäärän arvioinnin kehittäminen, Sivistys, hallinto ja tutkimus teemaryhmä, alustusluento.

12/2021 "S2-oppimäärän arvioinnin perusteet", Ainedidaktinen tutkimusryhmä, Tampereen yliopisto

2/2020 "Teachers of Finnish as a second language (S2) as evaluators", Research meeting, Tampere

2019 Luennointi Monikielinen ja kulttuurinen varhaiskasvatus (1–15 op) kurssilla Arviointityövälineen kehittäminen (5 op), Turun yliopisto

Luokanopettaja koulutuksessa opetin seuraavilla kursseilla:

CKSS4095 Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen

CAMM5010 Opetuksen ja oppimisen perusteet esi- ja perusopetuksessa (perusopetuksen osuus)

CKSA3030 Kandidaatintutkielma (työparin kanssa)

CAMM5210 Suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikka

CKSS4160 Ulkomailla harjoittelu

CKSS4100 Osallistavan kasvatuksen harjoittelu (yhdessä työparin kanssa)

Erilliset eritysopettaja opinnot (60 op) vastasin seuraavista kurssikokonaisuuksista:

ERIP110 Ammatillisen asiantuntijuuden kehittäminen, 5 op

ERIA1200 Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi ja tukeminen, 5 op

ERIA255 Harjoittelu erityisopetuksessa, 5 op