Laadukasta koulutusta ja konsultointia suomi toisena kielenä oppimisen ja arvioinnin eri osa-alueilta

Tule kehittämään ja lisäämään asiantuntijuuttasi toisen kielen oppimisesta, suomi toisena kielenä oppiaineen sisältöjen opettamisesta ja tavoitteiden saavuttamisen arvioinnista yli oppiainerajojen.

Suomi toisena kielenä -oppimäärään liittyvän tiedon jakaminen työyhteisössä tukee kielitietoista opetusta sekä lisää oppiaineen ja sen arviointiosaamisen arvostusta.

S2-opetus ei ole suomen kielen suppea oppimäärä eikä tuki- tai erityisopetusta, vaan sillä on omat tavoitteensa, sisältönsä ja arviointikriteerinsä, joita opetuksessa tulee noudattaa (Vesaranta, 2022)

Asiakaspalautteet

"Kiitos kaikista konkreettisista esimerkeistä ja käytännön vinkeistä, joita toit tunneille. Ne auttoivat sisäistämään asioita paremmin."

Opiskelijapalaute

"Kiitos siis kurssista, ymmärtäväisyydestäsi, joustavuudestasi meitä kurssilla läsnäolevia kohtaan. Kiitos vinkeistä ja tavoista toimia. Paljon asiaa, paljon opittavaa, mutta tästä on hyvä lähteä kohta niitä hyödyntämään harjoittelun parissa."

Opiskelijapalaute


"Kiitos joustavasta ja meitä aikuisopiskelijoita kunnioittavasta opetustyylistäsi."

Opiskelijapalaute

Haluatko ottaa minuun yhteyttä?